Kompulsyvus lošimas

  0

  Kompulsyvus lošimas, dar vadinamas patologiniu ar priklausomu lošimu, yra rimta psichikos sveikatos būklė, kuriai būdingas nepakeliamas ir nuolatinis poreikis lošti, nepaisant neigiamo poveikio asmens finansinei, profesinei ar asmeninei gerovei. Ši sutrikimo forma yra pripažįstama kaip kontrolės netekimas, kuris veda prie vis didesnių finansinių ir asmeninių nuostolių bei gali turėti žalingų padarinių asmeniui ir jo artimiesiems.

  Kompulsyvus lošimas apima daugiau nei tik finansinę priklausomybę; jis taip pat susijęs su emociniais ir psichologiniais aspektais, įskaitant malonumo, pabėgimo nuo realybės ar būdo susidoroti su stresu ieškojimą. Sutrikimas gali paveikti bet kurį asmenį, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties ar socialinės padėties, ir dažnai yra susijęs su kitomis psichologinėmis problemomis, pavyzdžiui, depresija, nerimu ar medžiagų vartojimo sutrikimais.

  Atsižvelgiant į lošimo pramonės plėtrą ir internetinių lošimų prieinamumą, kompulsyvus lošimas tampa vis aktualesne problema visuomenėje, kuri reikalauja kompleksinio požiūrio į prevenciją, ankstyvą atpažinimą ir efektyvų gydymą. Apžvalga siekia atskleisti šio sutrikimo sudėtingumą, priežastis, pasekmes ir galimas gydymo strategijas, siekiant padėti tiek asmenims, kenčiantiems nuo šios priklausomybės, tiek jų šeimoms ir visuomenei suprasti ir spręsti su kompulsyviniu lošimu susijusias problemas.

  Simptomai

  Kompulsyvus lošimas pasireiškia įvairiais simptomais, kurie gali smarkiai paveikti asmens gyvenimą. Pagrindiniai šio sutrikimo simptomai yra:

  • Nuolatinis poreikis didinti lošimo sumas, siekiant pasiekti norimą jaudulio lygį arba bandymas atgauti prarastas lėšas dar didesniu lošimu.
  • Nepavykimas kontroliuoti, sumažinti ar sustabdyti lošimo veiklos, nepaisant kelis kartus pasižadėjus tai padaryti.
  • Nervingumas ar dirglumas, bandant sumažinti arba visiškai sustabdyti lošimą.
  • Lošimas kaip būdas pabėgti nuo problemų arba palengvinti neigiamą nuotaiką (pvz., jausmus nusivylimo, kaltės, nerimo, depresijos).
  • Lošimo tęsimas nepaisant akivaizdžių neigiamų pasekmių, pavyzdžiui, finansinių sunkumų, santykių su artimaisiais pablogėjimo, darbo ar mokslų problemų.
  • Slėpimas dėl lošimo veiklos masto arba nuostolių, melavimas šeimos nariams, draugams ar terapeutams apie lošimo intensyvumą.
  • Finansinių išteklių išsekimas dėl lošimo, skolų kaupimasis, neteisėtas veiksmų, kaip pavyzdžiui, vagystė ar sukčiavimas, atlikimas siekiant gauti pinigų lošimui.
  • Priklausomybė nuo kitų finansinės pagalbos, siekiant išspręsti dėl lošimo kilusias finansines problemas.
  • Apleidimas ar sumažėjęs susidomėjimas kitomis veiklomis ir pomėgiais dėl lošimo.

  Šie simptomai gali varijuoti nuo lengvų iki labai sunkių, trukdydami įprastai gyvenimo veiklai ir sukeldami rimtų asmeninių, profesinių bei socialinių pasekmių.

  Priežastys

  Kompulsyvus lošimas yra sudėtingas sutrikimas, kurį lemia įvairūs veiksniai. Nors konkreti priežastis dažnai yra nevienareikšmė, šie veiksniai gali padidinti riziką susirgti:

  • Psichologiniai veiksniai: Asmenys, turintys žemą savęs vertinimą, depresiją, nerimą ar kitas psichologines būkles, yra labiau linkę į kompulsyvų lošimą kaip būdą susidoroti su neigiamomis emocijoms.
  • Biologiniai veiksniai: Tyrimai rodo, kad genetiniai ir neurobiologiniai veiksniai gali turėti įtakos kompulsyvumo ir priklausomybės vystymuisi, įskaitant smegenų dopamino sistemos veikimo ypatumus.
  • Socialiniai ir aplinkos veiksniai: Asmenys, gyvenantys aplinkoje, kurioje lošimas yra lengvai prieinamas ir socialiai priimtinas, arba tie, kurie auga šeimose, kuriose lošimas yra įprasta veikla, gali būti labiau linkę į kompulsyvų lošimą.
  • Asmenybės bruožai: Impulsyvumas, rizikos meilė, problemų su emociniu reguliavimu buvimas gali padidinti kompulsyvų lošimą.
  • Kultūriniai veiksniai: Kultūrinės normos ir vertybės, kuriose pabrėžiamas greitas turtėjimas ar sėkmės siekimas per lošimą, taip pat gali skatinti kompulsyvų lošimą.
  • Finansinės problemos: Ironiška, bet kartais žmonės pradeda lošti būtent dėl finansinių sunkumų, tikėdamiesi greitai išspręsti savo problemas, kas tik paaštrina jų finansinę situaciją ir skatina kompulsyvų elgesį.

  Atskleidus šias priežastis, galima geriau suprasti ir spręsti kompulsyvų lošimą, taikant kompleksines intervencijas, orientuotas į asmenį ir jo aplinką.

  Rizikos veiksniai

  Kompulsyvus lošimas yra sudėtinga būklė, kurią veikia daugybė rizikos veiksnių. Šie veiksniai gali padidinti tikimybę, kad asmuo išvystys priklausomybę nuo lošimo:

  • Psichologiniai sutrikimai: Asmenys, sergantys depresija, nerimu, ar turintys kitų psichikos sveikatos problemų, yra labiau pažeidžiami kompulsyviam lošimui.
  • Substancijų vartojimo sutrikimai: Žmonės, piktnaudžiaujantys alkoholiu ar narkotikais, gali būti linkę į kompulsyvų lošimą kaip į kitą būdą pasiekti psichologinį pabėgimą.
  • Asmenybės bruožai: Didelis impulsyvumas, rizikos paieška ir problemos su emociniu reguliavimu yra susiję su didesne kompulsyvio lošimo rizika.
  • Socialinė ir aplinkos įtaka: Gyvenimas ar darbas aplinkoje, kurioje lošimas yra lengvai prieinamas ir socialiai priimtinas, gali skatinti lošimo įpročių formavimąsi.
  • Šeimos istorija: Asmenys, kurių šeimos nariai turi lošimo ar kitų priklausomybių problemų, yra didesnėje rizikoje patys susidurti su kompulsyviu lošimu.
  • Kultūriniai ir socialiniai veiksniai: Kai kultūrose ar socialinėse grupėse teigiama lošimo patirtis yra plačiai skatinama ir vertinama, tai gali padidinti asmenų polinkį į lošimą.
  • Finansinės problemos: Ironiška, bet kartais finansinės problemos gali tapti kompulsyvio lošimo pradžios tašku, kai asmenys bando „atsilošti” per lošimus.

  Supratimas apie šiuos rizikos veiksnius yra svarbus norint identifikuoti asmenis, kuriems gresia didžiausia lošimo priklausomybės rizika, ir kurti prevencines bei intervencines strategijas.

  Komplikacijos

  Kompulsyvus lošimas gali turėti rimtų komplikacijų, kurios apima tiek asmeninio, tiek socialinio gyvenimo aspektus:

  • Finansinės problemos: Skolos kaupimasis, finansinis nestabilumas, asmeninio ir šeimos turto praradimas yra vienos iš pagrindinių komplikacijų, su kuriomis susiduria kompulsyvūs lošėjai.
  • Psichikos sveikatos sutrikimai: Depresija, nerimas, ir netgi savižudybinės mintys gali atsirasti arba pablogėti dėl lošimo problemų.
  • Santykių su artimaisiais problemos: Lošimas gali sukelti įtampą šeimos ir draugų santykiuose, sukelti skyrybas ar nutrūkusių ryšių su artimaisiais atvejus.
  • Profesinės ir akademinės pasekmės: Darbo praradimas, karjeros stagnacija arba akademiniai nesėkmai dėl dėmesio ir laiko, skirto lošimui, gali smarkiai paveikti asmeninę ir profesinę ateitį.
  • Teisinės problemos: Nusikalstamos veiklos, pavyzdžiui, vagystės ar sukčiavimas siekiant finansuoti lošimo įprotį, gali sukelti areštus ir teismo bylas.
  • Sveikatos problemos: Stresas ir psichologinis spaudimas, susijęs su kompulsyviu lošimu, taip pat gali turėti neigiamą poveikį fiziniam asmenų sveikatą, pavyzdžiui, sukelti širdies ligas, aukštą kraujospūdį.

  Svarbu pripažinti šias komplikacijas ir ieškoti profesionalios pagalbos, kad būtų sumažinta jų įtaka asmeniui ir jo aplinkai. Ankstyva intervencija ir tinkama pagalba gali padėti išvengti arba sumažinti daugelio šių komplikacijų poveikį.

  Kada kreiptis į gydytoją

  Kreiptis į gydytoją ar psichologinės sveikatos specialistą dėl kompulsyvaus lošimo reikėtų, kai pastebimi šie požymiai:

  • Nekontroliuojamas poreikis lošti: Jeigu pastebite, kad negalite kontroliuoti savo lošimo veiklos, lošiate dažnai ir tai tampa pagrindine jūsų veikla.
  • Finansinės problemos dėl lošimo: Jeigu dėl lošimo patiriate finansinius sunkumus, pavyzdžiui, skolinate pinigus arba išleidžiate daugiau nei galite sau leisti.
  • Asmeniniai ir šeimos santykių pablogėjimas: Jeigu jūsų lošimo įprotis kenkia santykiams su šeimos nariais ar draugais, sukelia įtampą ar konfliktus.
  • Darbo ir mokslų problemos: Jeigu dėl lošimo prarandate susidomėjimą darbu ar studijomis, mažėja darbo našumas ar pasiekimai mokykloje.
  • Psichologiniai sutrikimai: Jeigu patiriate depresiją, nerimą, savižudybines mintis ar kitus emocinius sunkumus, susijusius su lošimu.
  • Nesugebėjimas sustoti ar sumažinti lošimo: Jeigu mėginote sumažinti lošimą ar visai sustoti, bet tai nepavyko ir jaučiate didelį stresą ar nerimą, mėginant atsitraukti nuo lošimo.
  • Slepiate savo lošimo veiklą: Jeigu slėpote savo lošimo veiklą ar nuostolius nuo artimųjų ir tai sukelia jums papildomą stresą.

  Jeigu atpažįstate bet kurį iš šių požymių savo ar artimo žmogaus atveju, svarbu nedelsiant kreiptis pagalbos. Ankstyva intervencija ir profesionali pagalba gali padėti įveikti kompulsyvaus lošimo problemą ir užkirsti kelią rimtesnėms pasekmėms.

  Prevencija

  Prevencija yra svarbi kompulsyvaus lošimo valdymo dalis, siekiant sumažinti šios priklausomybės atsiradimo riziką. Čia pateikiami pagrindiniai prevencijos principai:

  • Švietimas: Informuoti žmones apie kompulsyvaus lošimo rizikas ir pasekmes. Tai apima mokymus mokyklose, universitetuose ir darbo vietose apie priklausomybės pavojus ir sveikus būdus tvarkyti stresą bei emocines problemas.
  • Įgūdžių ugdymas: Mokyti emocinio reguliavimo, problemų sprendimo ir atsparumo streso situacijose įgūdžių. Tai padeda žmonėms rasti alternatyvius būdus susidoroti su gyvenimo iššūkiais, neatsigręžiant į lošimą.
  • Socialinės paramos stiprinimas: Skatinti stiprių socialinių ryšių kūrimą ir išlaikymą. Socialinė parama gali sumažinti izoliacijos jausmą ir suteikti kitų būdų patirti pasitenkinimą bei laimę.
  • Prieigos prie lošimo ribojimas: Įstatymų ir politikos priemonės, ribojančios prieigą prie lošimo, ypač nepilnamečiams, gali padėti sumažinti kompulsyvaus lošimo atsiradimą.
  • Ankstyvos intervencijos programos: Organizacijos ir sveikatos priežiūros institucijos turėtų siūlyti ankstyvos intervencijos programas žmonėms, kurie gali būti pažeidžiami ar pradeda patirti lošimo problemų.
  • Sveikos gyvensenos skatinimas: Skatinti asmenis įsitraukti į sveiką gyvenseną, įskaitant fizinį aktyvumą, pomėgius, meną ir kitas veiklas, kurios gali pakeisti lošimą kaip laisvalaikio praleidimo būdą.

  Prevencija turėtų būti kompleksinė, įtraukiant įvairias visuomenės grupes ir institucijas, siekiant efektyviai mažinti kompulsyvaus lošimo atvejų skaičių.

  Dažniausiai užduodami klausimai

  Kas yra kompulsyvus lošimas?

  Kompulsyvus lošimas – tai psichikos sveikatos sutrikimas, kai asmuo tampa priklausomas nuo lošimo, praranda kontrolę ir tęsia lošimą nepaisant neigiamų pasekmių savo gyvenime.

  Kokie yra kompulsyvaus lošimo simptomai?

  Pagrindiniai simptomai apima nekontroliuojamą poreikį lošti, lošimą siekiant pabėgti nuo problemų arba malšinti neigiamas emocijas, finansinius sunkumus dėl lošimo, santykių su artimaisiais pablogėjimą ir nesugebėjimą sustoti ar sumažinti lošimo nepaisant pastangų.

  Kas sukelia kompulsyvų lošimą?

  Kompulsyvaus lošimo priežastys yra sudėtingos ir apima psichologinius, biologinius ir socialinius veiksnius, įskaitant genetinę polinkį, emocinės būsenos problemas, socialinę aplinką ir prieigą prie lošimo.

  Kaip gydomas kompulsyvus lošimas?

  Gydymas gali apimti psichoterapiją, pavyzdžiui, kognityvinę elgesio terapiją, grupines ar asmenines konsultacijas, kartais – medikamentus, skirtus susidoroti su su lošimu susijusiais psichikos sveikatos sutrikimais, ir dalyvavimą savitarpio pagalbos grupėse.

  Kaip galima padėti žmogui, kenčiančiam nuo kompulsyvaus lošimo?

  Svarbu palaikyti atvirą ir nenuteisiantį bendravimą, skatinti asmenį ieškoti profesionalios pagalbos, pasiūlyti emocinę paramą ir kartais – lydėti jį į konsultacijas ar terapijas. Be to, svarbu informuoti apie savitarpio pagalbos grupes ir kitus išteklius, galinčius padėti.

  LEAVE A REPLY

  įveskite savo komentarą!
  įveskite savo vardą čia